header banner
Default

Perspektiv: Vær oppmerksom på de små


Table of Contents

Over de aflevering

VIDEO: CRISIS VAN NEDERLAND | Familie Kraan moet op de kleintjes letten en DRAAIT IEDERE EURO om
Hart van Nederland

De beurzen staan wat onder druk. Toch laat de AEX dit jaar nog een aardige plus zien. Maar voor de gemiddelde Nederlandse belegger voelt dat waarschijnlijk toch wat anders. Die zit relatief veel in kleinere Nederlandse bedrijven. De Midkap is dit jaar met maar liefst 11% gedaald. En vorig jaar stond er ook al een min van 14%.

Vooral beurslievelingen, zoals Alfen, Just Eat Takeaway, Flow Traders en Galapagos, hebben flinke klappen gekregen. Nu zien we bij beurslievelingen vaker grote koersbewegingen. Eerst loopt iedereen achter elkaar aan, maar als deze aandelen eenmaal uit de gratie vallen, is de koersdaling extra groot. De overwaardering loopt er dan uit. De genoemde aandelen zijn daar uitstekende voorbeelden van.

Een slimme belegger kijkt niet teveel naar de koers, maar vooral naar wat voor waarde hij ervoor terugkrijgt. Die waarde van de bedrijven is vooral in de winstgevendheid te vinden. Bij de AEX-aandelen zien we dat de koersen en de winsten in lijn zijn gestegen. Beide zijn 5% hoger. De koersen in de Midkap zijn dus met 11% gedaald, maar de winsten stegen met 8%. Dat klinkt als een aantrekkelijke combinatie. De Midkap heeft daardoor een bescheiden waardering van 10,6 maal de verwachte winst.

Volgens de theorieboekjes verdient u op langere termijn meer met kleinere bedrijven. Dat heeft een logische verklaring. Grote beleggers laten deze aandelen links liggen omdat er te weinig liquiditeit is. Dat verklaart waarom ze relatief goedkoop zijn. En als je voortdurend goedkopere aandelen koopt, terwijl de winst gewoon doorgroeit, komt het wel goed met dat rendement. En als die kleintjes succesvol zijn en groot worden, dan zullen die grote beleggers die aandelen ook kopen en zo de waardering omhoog stuwen. Dat levert een extra bonus op. Maar zoals u ziet kan een langetermijnstrategie weleens op korte termijn even niet werken.

Aan de andere kant van het spectrum heb je de grote aandelen. Deze zijn erg duur, vooral de zogenaamde Magnificent Seven: Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Tesla en Nvidia. Gemiddeld staan deze op 28 maal de verwachte winst. Deze hoge waardering hebben ze vanwege de grote AI-belofte. Straks gebruikt iedereen AI. En vooral de grote zeven zullen hiervan profiteren. Het doet me toch wel erg aan de grote internet belofte van 2000 denken. En u weet hoe dat is afgelopen is.

Langzamerhand daalt het realisme bij beleggers in. Ja, de waardering van Amerikaanse aandelen is hoog en de sterk gestegen rente biedt een aantrekkelijk alternatief. Als de grote aandelen dalen, zullen de kleintjes gewoon mee naar beneden gaan. Maar als die koersdaling eenmaal is geweest en u zoekt dan naar koopjes, zou ik toch eens op de kleintjes letten. Want wie het kleine niet eert ...

Over de column van Corné van Zeijl

Corné van Zeijl is analist en strateeg bij Cardano en belegt ook privé. Reageer via [email protected]. Deze column kun je ook iedere donderdag lezen in het FD.

Sources


Article information

Author: Alexandria Smith

Last Updated: 1698801841

Views: 1258

Rating: 4.4 / 5 (39 voted)

Reviews: 97% of readers found this page helpful

Author information

Name: Alexandria Smith

Birthday: 2013-09-11

Address: 2617 Tyler Cliff, Keithburgh, NM 00988

Phone: +4807882064052540

Job: Environmental Engineer

Hobby: Sculpting, Survival Skills, Mountain Climbing, Badminton, Table Tennis, Fencing, Reading

Introduction: My name is Alexandria Smith, I am a candid, variegated, priceless, multicolored, intrepid, honest, talented person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.