header banner
Default

Het provinciaal rampenplan van Oost-Vlaanderen stelt voor dat er nog meer wateroverlast zal zijn


De regen viel de afgelopen dagen al met bakken uit de lucht, maar het is nog niet gedaan. Donderdag 16 november en in de nacht van donderdag op vrijdag voorspelt het KMI veel regen in de provincie Oost-Vlaanderen.

Gouverneur Carina Van Cauter (Open VLD) kondigde woensdag het provinciaal rampenplan af en vraagt inwoners om zich voor te bereiden op nog meer wateroverlast. Je leest hier enkele tips. De gouverneur riep woensdag ook alle Oost-Vlaamse burgemeesters of hun afgevaardigden samen voor overleg.

Tijdens dat overleg, waar ook de Vlaamse Waterweg, de Vlaamse Milieumaatschappij en de brandweer op aanwezig waren, werden preventieve maatregelen besproken en de meest precaire gebieden aangeduid. Vooral in het Leiegebied en in Melle en Oosterzele zal er de komende dagen extra waakzaamheid zijn. (lees verder onder de post)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Ook KMI-weerman David Dehenauw was aanwezig tijdens het overleg. “De weersvoorspellingen zijn heel onzeker, maar tot het einde van de maand wordt geen weersverandering verwacht”, zegt Dehenauw. “Af en toe zal er wel eens een droge dag zijn.”

Veiligheidscel Gent

In Gent laat het stadsbestuur niets aan het toeval over na de dodelijk storm twee weken geleden waarbij twee mensen om het leven kwamen. “Op verschillende plekken is de bodem verzadigd door de regenval van de voorbije dagen. Er is dus niet veel overschot”, zegt waarnemend burgemeester Sofie Bracke (Open VLD). “We zijn waakzaam en houden het weerbericht nauwlettend in de gaten.”

Momenteel wordt veel regen voorspeld in het Zuiden van het land. “Het is nog niet helemaal duidelijk welke plekken het meest zullen getroffen worden”, zegt Bracke. “Donderdagmorgen om elf uur komt onze gemeentelijke veiligheidscel samen om de situatie verder in te schatten. We hopen zo snel te schakelen.”

Gondebeek in Melle

Ook rond Gent bereiden enkele precaire gebieden zich voor. In Melle is het afwachten. De gemeente heeft alles onder controle, maar de Gondebeek liep de voorbije dagen goed vol. “We zijn momenteel met pompen aan de monding van de beek bezig”, zegt schepen Frank De Vis (CD&V/N-VA). “Maar ook het Wachtbekken in Oosterzele zit overvol. Die moet echter gecontroleerd geloosd worden, want anders hebben we in Melle, dat een stuk lager ligt, miserie.”

Het is momenteel dus afwachten wat de extra regenval zal geven. “Het is moeilijk te voorspellen hoeveel water het zal zijn en of de Gondebeek het zal kunnen opvangen, maar we houden de situatie in de gaten”, zegt schepen De Vis (lees verder onder foto)

Wateroverlast in Melle. — © if

Zaubeek

Om de druk op de Zaubeek in het Leiegebied te doen afnemen, werden twee pompen geplaatst aan de Staatsbaan (N43) in Zulte. “We pompen op die manier water over naar de Leie”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte) van Zulte. “Een preventieve maatregel die noodzakelijk is om de watercapaciteit van de Zaubeek te vergroten. Eentje die niet alleen Zulte, maar de hele regio ten goede komt.”

De Staatsbaan bleef zeker nog tot woensdagavond volledig afgesloten voor alle verkeer. “We hadden de voorbije dagen vooral problemen in de Brandstraat en de Groeneweg. Als er nog meer regen valt, verwachten we weer overlast in de eerder getroffen straten, maar we voorzien alle nodige maatregelen”, aldus Lagrange.

Op de website waterinfo.be kunnen inwoners de situatie in hun gemeente op de voet volgen. “Je kan gevaar op overstroming 48 uur vooruit bekijken”, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij. “Als je inzoomt worden de blauw gearceerde overstromingsgebieden zichtbaar. Bij de rode punten is er gevaar voor omwonenden.”

Sources


Article information

Author: Reginald Lee

Last Updated: 1702599242

Views: 1155

Rating: 3.6 / 5 (31 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Reginald Lee

Birthday: 1996-02-10

Address: 828 Brian Ports Apt. 055, Donnaside, CT 95584

Phone: +4461754498891832

Job: Cryptocurrency Analyst

Hobby: Metalworking, Cycling, Fishing, Wildlife Photography, Yoga, Raspberry Pi, Writing

Introduction: My name is Reginald Lee, I am a accomplished, honest, cherished, artistic, welcoming, fearless, exquisite person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.