header banner
Default

Tapuda satış bedelinin düşük gösterilmesi durumunda, aşağıdaki cezalara maruz kalacaksınız


Bir gayrimenkulün değerinin az gösterilmesi ilk başta hem alıcı hem satıcının kazanç elde etmesini sağlıyor. Ancak bu durum tespit edildiği zaman vergi ve sözleşme açısından büyük sorunları beraberinde getiriyor. Bir gayrimenkulün değerinin düşük gösterildiği tespit edildiği zaman devlet tarafından bazı cezalar uygulanıyor. İşte, tapuda düşük beyanın cezası ile ilgili merak edilenler...

Tapuda Düşük Beyanın Cezası Nedir?

VIDEO: Tapuda Satış Bedelini Düşük Göstermek #gayrimenkulhukuku
Av. Oğuz Yavuz

Tapuda düşük beyan göstermek ilk bakışta kârlı gibi gelse de işin aslı öyle değil. Satış aşamasında satıcı ve alıcı, satılan gayrimenkulün değeri üzerinden %2'şer olmak üzere toplamda %4 tapu harcı ödüyor. Ayrıca satış işleminden sonra satıcı için bir de gelir vergisi işin içine giriyor. Bu yüzden iki taraf anlaşmalı bir şekilde gayrimenkulün değerini satış sırasında düşük gösteriyor. Bu düşük beyan, tespit edildiği zaman ise devreye giren cezalar şu şekilde:

Tapu harcı cezası: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düşük beyan tespit edilirse hem satıcı hem alıcıdan gecikme faizi istenir. Bunun yanı sıra eksik beyan nedeniyle tapu harcı %25 oranında ceza ile ödenir.

Gelir vergisi cezası: Durum tespit edildiğinde karşılaşılacak başka bir sorun ise değer artışı vergisi cezası. Bu durumda gayrimenkulü satan kişinin gelir vergisinin %35'i kadar cezalı bir ödeme yapması gerekiyor.

Tapuda Eksik Beyan Edilen Değerler Düzeltilebilir mi?

VIDEO: TAPU ALIM-SATIMI SIRASINDA TAPU DEĞERİNİ DÜŞÜK MÜ GÖSTERDİNİZ?
OSMAN BAS ANTALYA ONLİNE GAYRİMENKUL

Tapuda beyan edilen düşük rayiç bedelin düzeltilme imkânı mevcut. Hukuki cezalarla karşı karşıya kalmamak için satıcı ve alıcı beyan ettikleri değerin düzeltilmesini talep edebilir. Tabii bu talep için vergi memurları tarafından henüz bir inceleme başlatılmamış olması gerekir. Mükelleflerin düzeltme talep ettikten sonra sorundan kaynaklanan eksik vergiyi ve harcı 15 gün içerisinde ödemesi gerekir. Taraflar bu ödemeyi pişmanlık zammı ile ödemeyi kabul ederek gayrimenkulün değerini güncelleyebilir. Bu sayede de ortaya çıkabilecek vergisel ve hukuksal sorunların önüne geçilmiş olur.

Sources


Article information

Author: Erika Gibson

Last Updated: 1698419642

Views: 1538

Rating: 4.7 / 5 (110 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Erika Gibson

Birthday: 1960-03-04

Address: 14168 Mark Parkway, East Timothytown, ID 78529

Phone: +4824487539371887

Job: Robotics Engineer

Hobby: Sailing, Whiskey Distilling, Embroidery, Singing, Knitting, Coin Collecting, Badminton

Introduction: My name is Erika Gibson, I am a unreserved, talented, clever, capable, daring, steadfast, esteemed person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.