header banner
Default

Pit coin projesi ve yol haritası


Dünyanın en zengin iş adamı ve bilim insanı olan Elon Musk, bir kripto para cinsi olan DOGE'u dünyaya tanıtmış ve ünlenmesine sebep olmuştu. Buna benzer birçok kripto para da daha sonrasında piyasaya sürüldü. En ünlü ve bilindik kripto paralar arasında Pitbull yani PIT coin de var. PIT coin, kripto para piyasasında adını yeni duyurdu fakat büyük ilgi gördü.

Kripto paranın milyonlar arasında ünlenmesinin ardından insanlar bitcoin türü olan Pitbull (PIT) coini araştırmaya başladı.

Nedir Bu Pitbull (PIT) Coin? Ortaya Çıkma Geçmişi Nedir?

VIDEO: Pitbull Coin Nedir?
COINTURK TV

Birkaç gün öncesine kadar piyasadaki değeri 1.25 dolar civarlarındaydı. İşlem hacminin 2 milyar doları aştığı biliniyor. Henüz çok yeni ve genç olan bu coin 17 Mart 2021'den bu yana ismini tanıtmayı başardı. Halen daha geliştirilmesi devam eden bir coin ile karşı karşıyayız.

PIT Coin

Asıl Amaç Bir Sosyal Deneyi Gerçekleştirmekti!

VIDEO: PITBULL TOKEN NEDİR?🐶DEFI EKOSİSTEMİNİN EFSANEVİ MEME COIN’İ🔥BSC AĞINDA TOPLULUK PROJESİ! 😎
ICRYPEX

PIT coin projesinde amaçlanan, sosyal deney oluşturmaktı. Birbirlerini asla tanımayan, bilmeyen ve görmeyen insanlar tarafınca ortaya çıkarılan ve geliştirilmesi süren coin'in üretici ve geliştiricileri aynı zamanda bu Coin'in sahipleridir.

PIT Coin Şu Anki Değeri

VIDEO: PİTBULL COİN ALANLAR İYİ İZLESİN! - TOKATLANIYORSUNUZ!
Profesör Le Bitcoin

Pitbull bugünkü fiyatı ₺8.53e-9 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺17.562.738 TRY

Sources


Article information

Author: Willie Calderon

Last Updated: 1699355403

Views: 1891

Rating: 4.7 / 5 (98 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Willie Calderon

Birthday: 1960-01-14

Address: 5502 Bolton Island Suite 134, Munozstad, WI 38823

Phone: +3748755101693335

Job: Plumber

Hobby: Singing, Cooking, Skydiving, Geocaching, Painting, Chocolate Making, Running

Introduction: My name is Willie Calderon, I am a treasured, Colorful, unswerving, rich, Adventurous, Open, unreserved person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.