header banner
Default

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?


Table of Contents

  Temmuz zammı ile artış göstermesi beklenen bedelli fiyatı, memur maaşlarına yapılan zam oranı ile yılda iki kez değerlendiriliyor.

  Memur maaşlarına yapılan seyyanen zam memur maaş katsayısına dahil edilmedi. Bu nedenle temmuz ayında memur maaş katsayısı yüzde 17,55 oranında arttı.

  Böylece, 2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti Temmuz-Aralık dönemi için 122 bin 350 liraya çıkartıldı.

  TEMMUZDA GEÇERLİ OLACAK

  Bedelli Askerlik Ücreti memur maaş artış oranlarının 6 ayda bir yenilenmesi ile değişiyor. Maaş zamlarının netleşmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesini yayımlıyor. Bu genelge ile 6 aylık memur aylık katsayı oranı da belirleniyor. Bu katsayı üzerinden de yapılan hesap üzerinden bedelli askerlik ücretini Milli Savunma Bakanlığı resmi olarak açıklıyor.

  Ocak ayından geçerli olmak üzere bedelli askerlik için 104 bin 84 lira ödeniyordu. 

  Bu yılın ikinci yarısında başvuranlardan 122 bin 350 lira bedelli askerlik ücreti alınacak.

  BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

  Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

  Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.

  Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilir.

  BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN?

  Bedelli askerlik yapmayan kişilerin askerlik süresi 6 aydır. Ancak bedelli askerlikte 2022 yılında askerlik süresi 1 ay olarak belirlenmiştir. İçinde bulunulan ayın kaç gün olduğu, yol ve sevk durumlarına göre bu süre kısalabilmektedir.

  Örnek olarak 3 gün yol izni bulunan bir kişi için bedelli askerlik süresi 27 gün, 4 gün yol izni bulunan bir kişi için ise askerlik süresi 26 gün.

  Sources


  Article information

  Author: Lisa Hart

  Last Updated: 1698391804

  Views: 1614

  Rating: 4.9 / 5 (51 voted)

  Reviews: 96% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Lisa Hart

  Birthday: 2016-07-16

  Address: 481 Jackson Roads, Thomashaven, MO 25410

  Phone: +3501476826107071

  Job: Biologist

  Hobby: Chocolate Making, Fishing, Stargazing, Motorcycling, Tennis, Coin Collecting, Rowing

  Introduction: My name is Lisa Hart, I am a persistent, Open, dazzling, rare, enterprising, dedicated, apt person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.