header banner
Default

Goed voor de zaak, maar smaken die wijnen goed?


Table of Contents

  Wist u dat zes consumenten op de tien zich (nog steeds) laten leiden door het uitzicht van de fles en/of het etiket? Dat is vooral de grotere producenten niet ontgaan, die jaarlijks flink wat investeren in een aantrekkelijke packaging.

  Een klassieker die het nog steeds prima doet, is een etiket met de afbeelding of verwijzing naar een dier. Aan honden en katten geen gebrek, maar ook andere dieren zijn erg in trek. Wij maakten er deze week een beestenboel van.

  Tekst: Alain Bloeykens Foto’s: Joris Herregods

  Sources


  Article information

  Author: Veronica Gray

  Last Updated: 1702023362

  Views: 1299

  Rating: 4 / 5 (117 voted)

  Reviews: 83% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Veronica Gray

  Birthday: 2013-07-14

  Address: 6860 Allen Vista Suite 294, Marychester, NH 15538

  Phone: +4816077724600109

  Job: Teacher

  Hobby: Horseback Riding, Kite Flying, Fishing, Running, Playing Guitar, Stamp Collecting, Swimming

  Introduction: My name is Veronica Gray, I am a tenacious, priceless, vibrant, Colorful, exquisite, transparent, strong-willed person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.